Thiết bị lưu lượng kế

Thiết bị lưu lượng kế

Phạm vi của các thiết bị lưu lượng kế gây mê chuỗi FM, SFRM, có sẵn trong các cấu hình khác nhau, cho phép cung cấp nhiều tùy chọn để đáp ứng các yêu cầu khác nhau trong phòng mổ, thiết bị di động và bệnh viện dã chiến. Lưu lượng kế gây mê flow-meter™ được sản xuất hoàn toàn tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn EU có liên quan và đáp ứng các yêu cầu của Chỉ thị 93/42 / EEC của Châu Âu, đảm bảo rằng chúng có thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.

Phạm vi của các thiết bị lưu lượng kế gây mê chuỗi FM, SFRM, có sẵn trong các cấu hình khác nhau, cho phép cung cấp nhiều tùy chọn để đáp ứng các yêu cầu khác nhau trong phòng mổ, thiết bị di động và bệnh viện dã chiến. Lưu lượng kế gây mê flow-meter™ được sản xuất hoàn toàn tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn EU có liên quan và đáp ứng các yêu cầu của Chỉ thị 93/42 / EEC của Châu Âu, đảm bảo rằng chúng có thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.