Bình chứa dịch dung tích nhỏ

Bình chứa dịch dung tích nhỏ

Các bình chứa dịch MAK / 300 và MAK / 500 có dung tích nhỏ lần lượt là 300 ml và 500 ml. Chúng có 2 phiên bản:

  1. Phiên bản không kháng khuẩn
  2. Phiên bản kháng khuẩn (nắp bình chứa bộ lọc kháng khuẩn)

Bình và nắp được làm bằng polycarbonate với các phụ kiện bằng đồng. Tất cả các bộ phận có thể được khử trùng trong nồi hấp (121°C – 15 phút).
Bình chứa dịch này thường được sử dụng chung với điều áp hút EASYVAC ® và EasyVAC ® PLUS hoặc với điều áp hút Venturi AV và EasyAIR.

Các bình chứa dịch MAK / 300 và MAK / 500 có dung tích nhỏ lần lượt là 300 ml và 500 ml. Chúng có 2 phiên bản:

  1. Phiên bản không kháng khuẩn
  2. Phiên bản kháng khuẩn (nắp bình chứa bộ lọc kháng khuẩn)

Bình và nắp được làm bằng polycarbonate với các phụ kiện bằng đồng. Tất cả các bộ phận có thể được khử trùng trong nồi hấp (121°C – 15 phút).
Bình chứa dịch này thường được sử dụng chung với điều áp hút EASYVAC ® và EasyVAC ® PLUS hoặc với điều áp hút Venturi AV và EasyAIR.