Bình chứa dịch dung tích lớn

Bình chứa dịch dung tích lớn

Bình chứa dịch dung tích 1000 ml với nắp vặn, 2000 ml với nắp vặn và nắp gài và 4000 ml có nắp gài. Các bình chứa dịch dung tích 1000 ml và 2000 ml với nắp được thiết kế đặc biệt có thể kết nối trực tiếp với bộ điều chỉnh chân không (tùy chọn thêm).

Bình và nắp được làm bằng polycarbonate, hai đầu nối vào / ra thẳng đã được tích hợp vào nắp (ngoại trừ trong phiên bản đã đề cập ở trên có kết nối trực tiếp với bộ điều chỉnh chân không phù hợp với một núm đồng thau mạ crôm với đai ốc nối (snap) bằng polycarbonate).

Tất cả các bình chứa dịch đều được trang bị van tràn, được cung cấp hai co nối dự phòng, để có thể kết nối giữa bình, đường hút và bệnh nhân và có thể hấp  tiệt trùng ở 121 ° C – 15 phút. Nếu cần nhiệt độ tiệt trùng cao hơn có thể sử dụng bình chứa bằng vật liệu PSU ( tiệt trùng ở 134 ° C – 18 phút).

Bình chứa dịch dung tích 1000 ml với nắp vặn, 2000 ml với nắp vặn và nắp gài và 4000 ml có nắp gài. Các bình chứa dịch dung tích 1000 ml và 2000 ml với nắp được thiết kế đặc biệt có thể kết nối trực tiếp với bộ điều chỉnh chân không (tùy chọn thêm).

Bình và nắp được làm bằng polycarbonate, hai đầu nối vào / ra thẳng đã được tích hợp vào nắp (ngoại trừ trong phiên bản đã đề cập ở trên có kết nối trực tiếp với bộ điều chỉnh chân không phù hợp với một núm đồng thau mạ crôm với đai ốc nối (snap) bằng polycarbonate).

Tất cả các bình chứa dịch đều được trang bị van tràn, được cung cấp hai co nối dự phòng, để có thể kết nối giữa bình, đường hút và bệnh nhân và có thể hấp  tiệt trùng ở 121 ° C – 15 phút. Nếu cần nhiệt độ tiệt trùng cao hơn có thể sử dụng bình chứa bằng vật liệu PSU ( tiệt trùng ở 134 ° C – 18 phút).