Liệu pháp HÚT

Liệu pháp HÚT

Liệu pháp HÚT được ứng dụng để hút chất lỏng, dịch tiết trong y tế bao gồm:
– Thiết bị điều chỉnh chân không được kết nối với hệ thống chân không trung tâm
– Các thiết bị giúp bảo vệ hệ thống chân không.
– Các bình chứa dịch dung tích lớn với nhiều thể tích khác nhau, có thể tái sử dụng hoặc dùng một lần.
– Áp kế nước
– Điều áp hút Venturi và các phụ kiện liên quan khác.

Liệu pháp HÚT được ứng dụng để hút chất lỏng, dịch tiết trong y tế bao gồm:
– Thiết bị điều chỉnh chân không được kết nối với hệ thống chân không trung tâm
– Các thiết bị giúp bảo vệ hệ thống chân không.
– Các bình chứa dịch dung tích lớn với nhiều thể tích khác nhau, có thể tái sử dụng hoặc dùng một lần.
– Áp kế nước
– Điều áp hút Venturi và các phụ kiện liên quan khác.