THIẾT BỊ NGOẠI VI TRONG HỆ THỐNG KHÍ

Các thiết bị sử dụng trong hệ thống khí y tế, nhằm hiển thị, điều chỉnh và cung cấp khí y tế trong việc chữa trị dùng liệu pháp Oxy, hệ thống khí mê, hệ thống hút, cũng như là thiết bị đầu cuối cho hệ thống cấp khí trung tâm.

Tất cả các thiết bị được sản xuất bởi flow-meterTM đáp ứng tất cả yêu cầu theo Chỉ thị về thiết bị y tế 93/42 / EEC và đáp ứng các thông số kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn tham chiếu quốc gia và quốc tế.

SẢN PHẨM