HOA-METER ™

MỘT TRUNG TÂM CÔNG NHẬN TUYỆT VỜI VÀ ĐƯỢC CHẤP NHẬN

lưu lượng kế ™  tích cực trong việc thiết kế và sản xuất các thiết bị để đo lường, kiểm soát và cung cấp chất lỏng, đặc biệt cho các ứng dụng trong lĩnh vực y tế. Trải nghiệm tuyệt vời đã chinh phục ở Ý và nước ngoài đã tạo điều kiện để thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ với một số Nhóm có uy tín nhất hoạt động trong ngành công nghiệp khí y tế trên toàn thế giới, và điều này đã khiến  Flow-mét ™  trở thành một trung tâm xuất sắc được công nhận và tôn trọng. lĩnh vực này