DEPARTMENTS

The Backbone of our Clinic

MEDICAL SERVICES

A list of all available

FIND A DOCTOR

All our staff by department

REQUEST AN APPOINTMENT

Call us or fill in a form

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN CÔNG TY TNHH KT KHẢI ANH

Chúng tôi đã xây dựng một mối quan hệ lâu dài dựa trên niềm tin

Chăm sóc bệnh nhân được cá nhân hóa là những gì làm cho Trung tâm Y tế Medicus khác biệt. Khi bạn đến thăm một trong bốn địa điểm trong khuôn viên San Francisco của chúng tôi, bạn có thể mong đợi được chăm sóc đẳng cấp thế giới. Chuyên gia bác sĩ chuyên gia và nhân viên lâm sàng chăm sóc cung cấp cho bạn một kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe đặc biệt. Chăm sóc bệnh nhân được cá nhân hóa là những gì làm cho Trung tâm Y tế Medicus khác biệt.

TIỆN ÍCH Y TẾ HIỆN ĐẠI

Chăm sóc bệnh nhân được cá nhân hóa là những gì làm cho Trung tâm Y tế Medicus khác biệt. Khi bạn đến thăm một trong bốn địa điểm trong khuôn viên San Francisco của chúng tôi, bạn có thể mong đợi được chăm sóc đẳng cấp thế giới. Chuyên gia bác sĩ chuyên gia và nhân viên lâm sàng chăm sóc cung cấp cho bạn một kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

HƯỚNG DẪN BỆNH NHÂN & BỆNH NHÂN

Lên kế hoạch thăm khám của chúng tôi

CƠ SỞ Y TẾ

Xương sống của phòng khám của chúng tôi

PHẨU THUẬT

Bác Sĩ Avis Stankovic

PHẨU THUẬT

Bác Sĩ Avis Stankovic

PHẨU THUẬT

Bác Sĩ Avis Stankovic

THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI

Chăm sóc bệnh nhân được cá nhân hóa là những gì làm cho Trung tâm Y tế Medicus khác biệt. Khi bạn đến thăm một trong bốn địa điểm trong khuôn viên San Francisco của chúng tôi, bạn có thể mong đợi được chăm sóc đẳng cấp thế giới. Chuyên gia bác sĩ chuyên gia và nhân viên lâm sàng chăm sóc cung cấp cho bạn một kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

Tìm kiếm tất cả các bộ phận

DỊCH VỤ NỔI BẬT

Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ về Y Tế

KIỂM TRA MIỄN PHÍ

Sức khỏe tổng quát

Khám bệnh

Với thiết bị cao cáp

KIỂM TRA DNA

Kết quả chính xác

Chăm sóc bệnh nhân được cá nhân hóa là những gì làm cho Trung tâm Y tế Medicus khác biệt. Khi bạn đến thăm một trong bốn địa điểm trong khuôn viên San Francisco của chúng tôi, bạn có thể mong đợi được chăm sóc đẳng cấp thế giới. Chuyên gia bác sĩ chuyên gia và nhân viên lâm sàng chăm sóc cung cấp cho bạn một kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

Kiểm tra các dịch vụ

MODERN MEDICAL FACILITIES

MONDAY 09:00-20:00
TUESDAY 09:00-21:00
WEDNESDAY 09:00-20:00
THURSDAY 24-HOUR SHIFT
FRIDAY 09:00-21:00
SATURDAY 09:00-18:00
SUNDAY 11:00-19:00

MODERN MEDICAL FACILITIES

For the convenience of our clients the Medicus Health Center and Hospital provides direct insurance billing with all the major international insurance providers and assistance companies.

NEED A PERSONAL HEALTH PLAN?

Call Now (600) 123-4567 and receive Top Quality Healthcare for you and your Family

REQUEST A PLAN