HIỆU CHUẨN LƯU LƯỢNG KẾ OXY

Lưu lượng kế loại EASYMED ® là thiết bị đo lưu lượng tức thời chất lượng hàng đầu với các lỗ được hiệu chỉnh để điều chỉnh liều lượng oxy và không khí trong các ứng dụng y tế.
Chúng được sản xuất với một bộ giảm áp tích hợp để ổn định áp suất được cung cấp và với đầu ra phù hợp với ren phù hợp với các ứng dụng cần thiết khác nhau.